Főoldal · Cikkek · Leírások · Letöltések · Finomságok · Végigjátszás · Végigjátszás - FSG · Fórum · Galéria · Impresszum Szerda, Október 07, 2015
Navigáció
Főoldal
Cikkek
Leírások
Letöltések

Finomságok
Végigjátszás
Végigjátszás - FSG
Fórum
Galéria
Keresés
Impresszum

Risen Végigjátszás
Jó tudni!
Risen Leírások
Online felhasználók
Vendég: 3
Nincs Online tag

Regisztráltak: 2,405
Nem aktiváltak: 1
Legújabb tag: mert34
Hírdetés

Gothic 3 Forsaken Gods - Végigjátszás


Gothic 3 Forsaken Gods VÉGIGJÁTSZÁS

 

El?ször is köszönjük Ottónak (a név-toldalékait nem írom, mert sok van ;-) ) az óriási segítséget! Az ? tollából származnak a Gorn oldali f?küldetések, és még jónéhány mellékküldetés leírása is. A többit jómagam írtam le és állítottam össze. Ha úgy gondoljátok, hogy szívesen látnátok kis képeket a leírásban, küldjétek be ?ket, vagy ha valamely küldetés részleteiben - javításra érdemes - hibát találtok, a Hozzászólásokban tegyetek megjegyzést. Id?vel kijavításra kerülnek... :-)
A leírásokban szerepl? térképekr?l: az alapjáték térképeit használtam fel a kiegészít? szerepl?i helyzetének megjelölésére, így el?fordulhat, hogy néhol hiányzik az adott épület, amiben találhatók, vagy éppen ott egy épület áll, ahol a kiegészít? idején már semmi nincs. Ha valakit találtok még, aki lemaradt még valamelyik térképr?l, azt jelezzétek valahol.

 

Nos, a Gothic 3. része ugyebár háromféleképpen végz?dhetett: Innos oldalán legy?zöd az orkokat, Beliar oldalán átveszed II. Rhobar helyét, vagy Adanos egyensúlyát meg?rizve a világon kivonulsz Xardasszal az Ismeretlen földekre. A Forsaken Gods - Cserbenhagyott istenek kiegészít? a harmadik választást pécézte ki magának, és onnan folytatta.

Xardas és a H?s odakintr?l figyelemmel kísérik a világban zajló eseményeket, és a H?s egyre zaklatottabbá válik, hiszen szeretett világában továbbra is csaták folynak és igazi nagy háború van készül?ben. Myrtana - bár az orkok inváziója következtében lerombolt városokat helyreállították - ezer sebb?l vérzik. Sokan szeretnének békében élni, de viselkedésükkel valójában csak "strucc politikát" folytatnak - ld. Lee, Inog és Anog. Mások - Gorn vezetésével - egyszer?en háborúzni szeretnének, tulajdonképpen különösebb ok nélkül. A többi ember az orkokkal karöltve végre pontot akarnak tenni a békétlenségre, de az egyetlen megoldásnak azt látják, ha egész Myrtanát uralmuk alá hajtják - erre készül Thorus.

A H?s látván ezt a z?rzavart, nagy hévvel vitába száll Xardas ?si tudásával, aki szerint hagyni kell a világ folyóját a saját medrében folyni. A H?s azonban makacs madár, s csak akkor repül, ha Xardas belerúg. Így birokra kelnek, és végül a harcból a H?s kerül ki gy?ztesen, de rettent?en kimerül, így vonszolja vissza magát h?n szeretett Myrtana földjére. Így találnak rá Anog emberei, s elviszik ?t Sildenbe.

És most akkor lássuk, milyen feladatok, kalandok várnak ránk - ezúttal csak - Myrtana földjén...

 

Silden
Geldern
Trelis
Montera
Gotha
Faring
Vengard
Ardea
Borús-fok (Cape Dun)

klikk a nagyításhoz
Ezen a térképen azok a személyek/helyek/küldetéstárgyak kerültek megjelölésre, melyek nem jelölhet?k a város térképeken.

 

Silden
Unite Myrtana - Egyesítsd Myrtanát
Get five letter of recommendation for Anog. - Szerezz 5 ajánlólevelet!
Get five undigested fire nattle for Cornelius. - Szerezz néhány emésztetlen t?zcsalánt!
Kill the 10 cow of another cowherd. - Ölj meg tíz tehenet a másik csordából.
Steal the amulet from Dylan. - Lopd el az amulettet Dylant?l!
Barnabas hasn't pay his dues. - Barnabás nem fizette ki a járandóságát.
Watch out for Anton! - Vigyázz Antonra!
Find who feeding birds on Oelk's roof... - Találd meg, hogy ki eteti a madarakat Oelk házának tetején...
Bring Anton's wife to Anog. - Vidd Anton feleségét Anoghoz!
Kill Anton. - Öld meg Antont!
Take back Anton's wife to Anton. - Vidd vissza Anton feleségét Antonhoz!
Go to Inog and Bring him to Anog. - Menj Inoghoz és vidd el Anoghoz!
Ask Gorn to send help to Geldern - Kérd meg Gornt, hogy küldjön segítséget Geldernnek
Ask Thorus to stop raids on Geldern - Kérd meg Thorust, hogy állítsa le a Geldern elleni támadásokat.
Fight the novice in the arena. - Harcolj a kezd?kkel az arénában.
Fight the warrior in the arena. - Harcolj a harcosokkal az arénában.
Fight the elite warrior in the arena. - Harcolj az elit harcosokkal az arénában.

 

Geldern
Stop Meryl from sendig more thieves. - Állítsd meg Merylt, nehogy még több tolvajt küldjön
Kill the crazy bisons. - Öld meg az ?rült bölénycsordát
Stand guard for Boris while he is huntig bisons. - Állj ?rt Boris helyett, amíg ? bölényekre vadászik.
Family father tell player to beat the miners. - A család megkért, hogy gy?zd le a bányászokat.
Fight the novice in the arena. - Harcolj a kezd?kkel az arénában.
Fight the warrior in the arena. - Harcolj a harcosokkal az arénában.
Fight the elite warrior in the arena. - Harcolj az elit harcosokkal az arénában.
Eradicate the orc camp closest to Geldern. - Semmisítsd meg a Geldern közelében lév? ork tábort!
Report the merchants to escort them. - Tégy jelentést a keresked?knek, hogy elkíséred ?ket.
Escort the merchant caravan. - Kísérd el a keresked? karavánt.
Get 1500 in taxes and pay Anog. - Gy?jt össze 1.500 adót, majd fizesd ki Anogot!
Find the missing spy. - Találd meg az elt?nt kémet!
Get information about the black mage. - Szerezz információt a fekete mágusról!
Kill the black mage. - Intézd el a fekete mágust
The pieces of the mysterious wanderer armour. - A titokzatos vándorló páncél darabjai.Trelis
Father give offer to buy his sons. - Geoff ajánlatot adott fiai megvásárlására.
Elderson take player to the old city are behind Trelis. - Az id?sebb fiú elvisz téged a Trelis mögötti ?si városba.
Youngerson take player to the forest behind Trelis. - A fiatalabb fiú elvisz az erd?be, ahol megmutatja az orkok titkos kincsét.
Fight the novice in the arena. - Harcolj a kezd?kkel az arénában.
Fight the warrior in the arena. - Harcolj a harcosokkal az arénában.
Fight the elite warrior in the arena. - Harcolj az elit harcosokkal az arénában.
In order to convince Thorus, work together with Osch. - Thorus meggy?zése érdekében dolgozz együtt Oschsal
Take the regiment to Kan. - Vidd az ezredet Kanhoz!
Take potion and weapon supply to the camp. - Vigyél ital és fegyver ellátmányt a táborba!
Recover the ancient artifact from the Minecrawler caves - Szerezd vissza az ?si varázstárgyat a tárnarák barlangokból!
Take Thorus's eirenicon to Gorn - Vidd el Thorus békeajánlatát Gornnak
Take the message of Osch to Gorn - Vidd el Osch üzenetét Gornnak
Save Milten and escort him safely to Osch. - Mentsd meg Miltent és vidd vissza épségben Hectorhoz.

 

Montera
Selling of potions. - Italok eladása.
Thorus wants you to take back the weapons and potions to examine - Thorus azt akarja, hogy megvizsgáld a fegyvereket és az italokat
Defeat the Orc Shaman. - Gy?zd le az Ork Sámánt
Player accepted the shaman's offer, in which... - A játékos elfogadta a sámán ajánlatát, amiben...
The hunter asked the player to kill the monsters. - A vadász megkérte a játékost, hogy az ölje meg a szörnyeket.
Keresd meg Rollan ládáját és a hozzá tartozó kulcsokat.
Take the prisoner to Gabriel - Vidd el a foglyot Gabrielnek!
Take the prisoner from Kan first to his wife and only then to Gabriel. - Vidd el a foglyot Kantól el?ször a feleségéhez és csak aztán Gabrielhez
Kan would like you to bring him 3 sets of armour and weapon for the war - Kan azt szeretné, ha hoznál neki 3 készlet páncélt és fegyvert a háborúhoz
Take the artifact, the armour and the message of Gabriel to Thorus - Vidd a varázstárgyat, a páncélt és Gabriel üzenetét Thorusnak
Talk to Ogit - Beszélj Ogittal
Talk to Urbanus about the artifact - Beszélj Urbanusszal a varázstárgyról
Player was asked to ask for permission from Kan for Urbanus to leave Montera - A játékost arra kérték meg, kérjen engedélyt Kantól Urbanusnek Montera elhagyására
Talk to Arthur about the replacement - Beszélj Arthurral a helyettesítésr?l!
Urbanus takes Player to the bandit camp - Urbanus elviszi a játékost a banditák táborába

 

Gotha
Bribe the gate keeper pay him 50000 gold. - Vesztegesd meg a kapu?rt - Fizess neki 50.000 aranyat
Take food to the prisoner's starving family - Vigyél élelmet a fogoly éhez? családjának
Get some gold to the prisoner's poor family - Szerezz egy kis aranyat a fogoly szegény családjának
Gabriel refused the truce offer and send gold in return for the prisoner - Gabriel elutasította a fegyverszünet ajánlatot és a fogolyért cserébe aranyat küldött
The gate guard takes Player to the prison! - A kapu?r elviszi a játékost a börtönbe!
Report to Ignatius - Tégy jelentést Ignatiusnak
Get me some healing plants - Szerezz nekem egy kis gyógynövényt
Get me some mana plants - Szerezz nekem egy kis manacserjét
Earn the price of your freedom for Ignatius - Keresd meg a szabadságod árát Ignatiusnak!
Find a gold coin - Találj egy aranypénzt!
Earn the price of your freedom for Ignatius - Keresd meg a szabadságod árát Ignatiusnak!
Take this amulet to the camp - Vidd ezt az amulettet a táborba
Recover my weapon from Faring - Szerezd vissza a fegyveremet Faringból!
Get Garik's favourite bow - Szerezd meg Garik kedvenc íját
Train the first novice in the arena - Képezd ki az els? újoncot az arénában
Train the second novice in the arena - Képezd ki a második újoncot az arénában
Train the third novice in the arena - Képezd ki a harmadik újoncot az arénában
Train the fourth novice in the arena - Képezd ki a negyedik újoncot az arénában
Train the last novice in the arena - Képezd ki az utolsó újoncot az arénában
Report to Raik in the camp - Tégy jelentést Raiknak a táborban
Inform the camp about the attack - Tájékoztasd a tábort a támadásról
Get rid of the orc spy - Szabadulj meg az ork kémt?l!
Get the ancient artifact before Thorus - Szerezd meg az ?si varázstárgyat még Thorus el?tt
Report to Gorn - Tégy jelentést Gornnak!
Tell the gate guard the information Arthur says to you about Jorg - Mondd el a kapu?rnek azokat az információkat, amiket Arthur mond neked Jorgról
Bring some nodrmarian noggingfog to the gate guard - Vigyél egy kis nordmari kancsóködöt a kapu?rnek!
Collect the gate guard's tender - Gy?jtsd be a kapu?r ajánlatát
Talk to water mage. - Beszélj a vízmágussal
Ask Lee to send additional forces to Gotha. - Kérd meg Lee-t, hogy küldjön még több sereget Gothába
Take back Osch to Gotha. - Vidd vissza Oscht Gothába.
Milten lead whole army to the summuner's cave. - Milten veled együtt vezeti az egész sereget az idéz? barlangjába.
Kill the summoner. - Öld meg az idéz?t.
Kill the beasts. - Öld meg a szörnyeket.
Kill the ugly people. - Öld meg a csúnya embereket
Kill Vaingard. - Öld meg Vaingardot.
The widow's chattels. - Az özvegy ingóságai.

 

Faring
Wife offers player to kill her husband. - A feleség felajánlja a férje megölését.
Husband offers player to kill his wife. - A férj felajánlja a felesége megölését.
Thief wants information about the merchants in the towns. - A tolvaj információt szeretne a városi keresked?kr?l.
Bring Khalif's key to Kendl - Vidd el Khalif kulcsát Kendlnek
Bring Khalil's key to Kendl - Vidd el Khalil kulcsát Kendlnek
Bring Khadim's key to Kendl - Vidd el Khadim kulcsát Kendlnek
Bring women to Khadim's guards - Vigyél n?ket Khadim ?reinek
Bring Kazus' key to Kendl - Vidd el Kazus kulcsát Kendlnek
Bring Khaif's key to Kendl - Vidd el Khaif kulcsát Kendlnek
Buy booze for Hubertus' wife. - Vegyél piát Hubertus feleségének.
Hubertus' wife wants to shop for armor. - Hubertus felesége páncélt szeretne vásárolni.
Hubertus's wife now wishes to go back to Vengard. - Hubertus felesége most már vissza szeretne térni Vengardba.Vengard
Theodor asks the player to talk to Marc and find out more about the epidemic. - Theodor arra kéri a játékost, hogy beszéljen Marckal és tudjon meg minél többet a járványról.
Theodor asks player to get all artifact from Ardea... - Theodor azt akarja a játékostól, hogy gy?jtsön össze minden ereklyét Ardeából...
Theodor asks you to find out if Ebolt guarding the catpured paladins - Theodor azt kéri, hogy tudjuk meg, Ebolt tartja-e fogva a felderít?ket, vagy sem
Lee would like the scouts to return to Vengard in peace, without fight. Theodor asks you to bring them back. - Lee azt szeretné, hogy a felderít?k békésen, harc nélkül térjenek vissza Vengardba. Theodor azt kéri, hogy hozd el ?ket.
Get 15 raw meet for the foodstock of Vengard army. - Szerezz 15 nyers húst a vengardi sereg élelmiszer raktárába.
Theodor asks player to get 20 wheat bags for the foodstock of Vengard army. - Theodor arra kéri a játékost, hogy hozzon 20 zsák gabonát a vengardi sereg élelmiszer raktárába.
Talk to Hanz the paladin general. - Beszélj Hanzszal, a lovagok tábornokával.
Rescue three paladins from Kap dun. - Ments meg három lovagot Borús-fokból.
Prepare troops for Gotha. - Készítsd fel a szakaszt Gothának.
Take troops to Gotha. - Vidd a szakaszt Gothába.
Jacob wants you to bring him booze, because the disallowance doesn't apply to you. - Jacob azt szeretné, ha hoznál neki egy kis piát, mert rád nem vonatkozik a tiltás
Bring Cornelius' recipe to Egidius. - Vidd el Cornelius receptjét Egidiusnak.
Get 5 undigested fire nattle from a troglodyte. - Szerezz 5 emésztetlen t?zcsalánt egy trogloditától.
Hubertus asks player to take his wife to Faring for shoppig. - Hubertus megkért téged, hogy vidd el a feleségét Faringba vásárolni.
Player killed the Rhobar son. - A játékos megölte a Rhobar fiút.

 

Ardea
Marc needs Severin back outskirts of Ardea. - Marc azt szeretné, hogy találd meg Severint és vidd vissza Ardeába.
Sindri wants player to buy the killer artifact. - Sindri azt szeretné, hogy vedd meg a gyilkos varázstárgyat.
Hildur wants you to get the artifact from a cave full of strong beast - Hildur azt szeretné, hogy szerezd meg a varázstárgyat egy er?s szörnyekkel teli barlangból.
Conz wants palyer to stop Asdis who has been dueling with everyone... - Conz azt szeretné, hogy állítsd meg Asdist, aki a móka és a kaland kedvéért mindenkit párbajra hív
Player ready to fight with Corrado. - A játékos készen áll a Corrado elleni harcra
Defeat the pranksters. - Gy?zd le a csínytev?ket!
Protect the orcs from the paladins. - Védd meg az orkokat a lovagoktól.
Protect the orcs from the troops of paladins! - Védd meg az orkokat a lovagok csapataitól!
Protect the orcs from the troops of paladins! - Védd meg az orkokat a lovagok csapataitól!
Protect the orcs from the troops of paladins! - Védd meg az orkokat a lovagok csapataitól!
Kill the orcs - Öld meg az orkokat!

 

Borús-fok (Cape Dun)
You are ready to save the orc from the orc leader. - Készen állsz, hogy megmentsd az orkot az ork vezet?t?l!
Fight the novice in the arena. - Harcolj a kezd?kkel az arénában.
Fight the warrior in the arena. - Harcolj a harcosokkal az arénában.
Fight the elite warrior in the arena. - Harcolj az elit harcosokkal az arénában.
Arthur thinks that Morg is the right replacement for Urbanus - Arthur szerint Morg megfelel? helyettese lehet Urbanusnak
Soma has two sets of armour and weapon, but he needs more ore - Somának van két páncélból és kardból álló készlete, de szüksége van még ércre

 

Hozzászólások
Courage - 2009. 06. 23.
Lécci lécci lehetne egy kérésem.....
Ne pirossal írd be a számokat hanem mondjuk feketével
Lécci lécci....
Lacza - 2009. 06. 23.
Sziasztok!

Mivel a "Forsaken Gods" kijövetelekor olvastam hozzászólésaitokat, véleményiteket (különös tekintettel a "Cserbenhagyott játékosok" cím?re),
nem vettem meg a kiegészít?t, gondoltam, várok még,
hátha kofoltozzák a hibákat, s kidobnak egy bug-mentes verziót.

Nos, ezügyben érdekl?dnék, mit tudtok err?l, mi a helyzet ezzel?
Van már (természetesen csak viszonylagos) hibamentes
kiadása a "Forsaken Gods"-nak?

Ha igen, melyik az a verzió?

Augusztusban megyek haza 3 hétre, s szeretném beszerezni!

(A Gothic 3-at most fejeztem be másodszorra, de már kell valami új!) smiley

Köszönöm szépen segítségetek!

Lacza
Ardea - 2009. 06. 24.
Feketével nagyon ronda (gyászos) volt. Így jobb let a térkép? Ha más színnel csinálom, akkor összemosódik a térképpel. Még talán a sötétzöld lehetne választás.
Courage - 2009. 06. 24.
Köszönöm szépen!!! Nagyon kedves t?led,hogy megcsináltad.
Így már jobban látszik nyomtatás utánsmiley
ededdeddy15 - 2009. 06. 26.
olyan h. bug mentes verzio soha nem lesz ...esetleg kidobnak v. mi gány peacht amibe kevessebb bug van van
ededdeddy15 - 2009. 06. 26.
am ide sem lenne rosz ah v. ki megcsinálná a fö küldetés szálakat
Red Dock - 2009. 06. 26.
Lehetne egy kis kérésem?
Valaki összefoglalná röviden, hogy mi a storija ennek a kiegnek (mi történt, mi a végkifejlet, mi a f? probléma...) Ugyanis én nem nagyon fogok játszani ezzel részben a sok panasz miatt amit itt hallottam részben mert szinte nincs benne semmi új, ugyan az a térkép (kicsit lekurtítva: Varant, Nordmarsmiley) meg más cuccok és más NPC-k. Na szal nagyon megköszönném ha vki összefoglalná.
El?re is köszi!smiley
Gefertho - 2009. 06. 27.
Nem tudom, hogy egyedülálló-e a problémám vagy sem, de nálam olyan szinten akad ez a kiegészít?, hogy teljességgel játszhatatlan... Nem tudom mire vélni a dolgot... Az alap Gothic 3 high módban szaggatás-mentesen futott, itt meg még Mediumon sem hajlandó menni... Már az, hogy kilépéskor az OK gomb fölé vigyem az egeret is eltart jópár másodpercig... Ez másnál is el?fordult, vagy csak én vagyok ezzel megtisztelve? Köszönöm a válasz(oka)t!
Vatras - 2009. 06. 28.
Közepes grafikán nekem is játszhatatlan de szerencsére jól megy magason.smiley
Ardea - 2009. 06. 29.
Gondolkoztam rajta, hogy külön vegyem-e a f?szálakat, és végül úgy döntöttem, hogy nem szedjük le. Ugyanis a f?szál-küldetésekhez képest baromi kevés mellék küldetés van...

Az FSG nagyjából összefoglalva: a H?s kijön az ismeretlen földekr?l, végigkérdez?sködi, harcolja, rohangálja Myrtanát, legy?zi a Thorus által szerz?dtetett Idéz?t, majd "megválasztják" ?t királynak, mire a Névtelen H?s kikáltja magát III. Rhobarnak... A szándéka a béke megteremtése, hite szerint harcok által...

Hát ennyi.
Red Dock - 2009. 07. 02.
Köszi, nagyjából én is így gondoltamsmiley
Slice - 2009. 07. 04.
Néha nekem is beakad a játék, de f?leg Trelisben történik ez, pedig elég bika gépem van, dehát a Gothicok mindig is ilyenek voltak. Lenne egy olyan kérésem, hogy le lehetne-e írni hogy hol találhatóak a teleportkövek, mert elég sok id?t elvesz hogy rohangálok a városok között gyalog. Bár még az elején járok, Geldern és pl Silden nincs messze egymástól de amikor 30adszorra járom be ezt az utat eléggé unalmassá válik. Láttam a végigjátszásba hogy néhány városba fel van tüntetve hogy hol vannak a teleportkövek, de annyit szeretnék kérni hogy az összeset írjátok le valahova ha lehetséges. köszi
Ardea - 2009. 07. 08.
Ahol van teleportk?, mindig jelölve van a térképen. Keresd a színes pontokat.
Asszem minden városban van teleportk?, kivéve Monterában. Ott eddig még senki sem találta meg. Oda én úgy szoktam menni (id?spórolás végett), hogy beírom a konzolba: "goto Montera" és odatesz smiley
Gefertho - 2009. 07. 09.
Hát én nem tudom, hogy másnál is hasonló-e a helyzet, vagy csak az én játékom selejt, de elég sok a bug... Eleve alig kapok meg küldetéseket. A nevesített NPC-knek kb 30%-a szól hozzám. Ha esetleg fel is tudok venni egy küldetést, annak nem tudom elolvasni a leírását az 'L' billenty? megnyomása után, mert ha adott városra kattintok, kapásból kiírja, hogy nincs elérhet? quest. Nagyjából futkározok ide-oda, de nem tudok mit csinálni. Hülyére lopom magamat, mert mindenki nagy ívben tesz rá, hogy épp megdészmálom a ládája tartalmát. Sok helyen nincs ott a teleportk? (pl Trelisben megtaláltam, visszatöltöttem egy korábbi elmentést, és azóta nincs ott. Újrakezdtem a játékot, szintén nincs ott smiley).
Egyszer?en borzasztó! 1.08-as patch fent van, de lényegében nem tudok mit csinálni... Vagy én vagyok a hülye???
juhzo - 2009. 07. 09.
Végigvittem a Forsaken gods-t a vicc hogy miután bedta a készít?ket folytathatod a játékot továbbsmiley mintha mise történt volna. Akkor lett volna igazán jó a játék ha pl ez lett volna a chapter 1 és a következ? hogy elfoglalod vargant vagy valami ilyesmi mert így eléggé selejtes darab tele buggal eléggé elhanyagolt sztorival gothic 3 hoz képest egy harmadrangú játékkal van dolgunk sajna smiley
Ardea - 2009. 07. 13.
Gefertho: a küldetések nagy részét úgy tudod nyomon követni - már amelyiket lehet -, hogy az "Összes" gombra kattintasz a küldetés ablakban. Csak így láthatóak a küldetések, ami finoman szólva is idegesít?, de legalább több a semminél.
Ami pedig az "elt?nt és nem jelenik meg újra"-jelenséget illeti... Így van. Nem te vagy a hüle, sem pedig béna. A játék ilyen. Az egyetlen módja annak, hogy "visszavarázsold" ezeket a dolgokat az, hogy kitörlöd az addigi mentésedet a C:/Documents&Settings/user/Dokumentumok/gothic 3 forsaken gods könyvtárból és újra kezded a játékot. Nálam Tahbert tehenei t?ntek el ily módon, mikor szerencsétlenül keztem el ?ket vagdalni... smiley Itt egyébként jóformán minden küldetést úgy kell kikuncsorogni a küldetés adóktól, úgyhogy ne csodálkozz, hogy nem szólítanak meg. Fuss neki mégeccer. smiley
Messo - 2009. 07. 21.
Végig toltam, mert ugye igazi Gothic fan megteszi, de eléggé el van cseszve a játék. Nem élveztem.

Iszonyat unbalanced, nagyon könny? (kivéve, ha bugba ütközöl), mindenhol jobbnál jobb lootokba ütközik az ember a boss meg egyenesen röhej...

Legnagyobb ellenség a játékban kb. a fejleszt? brigád.

Várom a Gothic 4-et és a Risent smiley
iszapszem - 2009. 08. 27.
Hi , Vengardban én sem találtam meg Lee-t , viszont nem tudom hogy hogyan "kell lehívni a konzolt , hogy be tudjam írni a "go to Lee" parancsot.smiley , segítsen valaki,lécci,köszi.
Ardea - 2009. 09. 23.
iszapszem: ahhoz, hogy eljuss Lee-hez, el?bb Theodor küldetéseit kell teljesíteni. Ha azzal megvagy és utána t?nik el Lee, akkor kell a konzol.
Elvileg az FSG-ben már alapból be van l?ve a gothic.ini fájlban a TestMode=true, így ha megnyomod a 0-t (nulla), akkor lejön a konzol és beírod: goto Lee
apacs44 - 2009. 11. 08.
valaki tudna segíteni? új vagyok és nem tom hogy kell varikat szerezni. csak a t?zgolyó van meg
ger444 - 2009. 12. 07.
a varázslatokat a mágusoknál lehet szerezni és a ládákban a simákban szokot lenni benne a sima láda ami pirossal van ki irva elég hozzá az alapszint? zárfeltöréssmiley
ger444 - 2009. 12. 07.
xardaksz elárulta a lovagokat megtudtam hol van most megölöm minden ezk?zzel amivel csak tudom jó lesz drukkoljatok hihismileysmileysmileysmiley
ger444 - 2009. 12. 10.
meghöltem xardaxt hihihismileysmileysmiley persze elvolt mentve no problem
smileysmiley
BotiCS - 2009. 12. 25.
Sziasztok!
Segitetek nekem is én Vengardba vagyok de Lee nem jelenik meg, pedig minden kuldetest megcsinaltam Theodornak.smiley
Kerlek segitsetek nekem is.smiley
soltesz - 2010. 01. 24.
Xardas? A Farsejan Gods-ban?? Érdekes én sehol sem találtam. Csak a sima Gothic 3-ban.smiley
gothic fan - 2010. 03. 02.
valaki tudna segíteni?
fent van a Foraksen Gods de nekem Ardeából kezd?dik, ott van velem Gorn, Milten , Diego, meg még akik a Foraksen Godsban
nem tudok beszélni senkivel és még valami amit nem értek:
oda megyek Milten-hez és ott van fehérrel hogy Miltens_Hads
rákatt és nincs Miltennek feje!
ez normális?
gothic fan - 2010. 03. 02.
lehet hogy az a baj hogy a Gothic 3 is fent van?
mert Hamlar is ott van pedig nem kellene!
le kéne szednem a Gothic 3-at a gépemr?l?
Waltamaron - 2010. 03. 16.
Sziaztok

Ez a Forsaken Gods egy kiegészít? a gothic 3-hoz(mint pl. a night of the raven a 2-höz) vagy ez egy külön játék?
vater52 - 2010. 03. 30.
Igazából külön játék. A 3 története után játszódik és nem is kell hozzá a sima 3. Ja és csak Myrtanat járhatod be. smiley Valószínüleg nem ez lesz a kedvenc részed smiley.
bjuncsa - 2012. 11. 23.
Sziasztok eddig en is kivittem az egy kettot es most lett egy kis idom h elkezdjem a 3.reszt.. Lenne par kerdesem ha valaki van meg itt segitsen pls.. Hova erdemes allni melyik oldarra es mikor kell valasztanom es, ha semleges vagy ( barbar) szeretnek lenni akkor kell felszabaditanom, es melyiket vallasszam ha nem vagyok a varazslatok hive, de jo pancelokat kardokat szeretnek? Kerlek irajatok
Hozzászólás küldése
Hozzászólást csak bejelentkezés után küldhetsz
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Kattints ide!

Elfelejtetted jelszavad?
Kérj újat itt.
Szavazás
Kedvenc helyed a Gothic sorozatban?

Börtönkolóniai vár (g1-g2)

Xardas tornya (g2)

Khorinis (g2)

Taverna (g2)

Tűzmágus kolostor (g2)

Irdorath csarnokai (g2)

Ardea (g3)

Gotha (g3)

Mora Sul (g3)

Vengard (g3)

Szavazáshoz be kell jelentkezni
Üzenőfal
Üzenet küldéséhez be kell jelentkezni

Kevin A tag nincs jelen
2015. 08. 07.
Oh, működik az oldal, remek. Igaz alig járok ide, mert most gép ujrarakás után a Gothic 3 még jobban szaggat és akad, mint azelőtt, de ha jobb gépem lenne, még 5x kivinném a 3-at mindenféle úton-módon, és néha azért szeretek itt az oldalon fürkészni dolgokat. Üdv minden fannak!

Kevin A tag nincs jelen
2015. 06. 01.
Az de zsír lehet..smiley nekem nem engedi a gép feltenni :c

otto a vaddiszno A tag nincs jelen
2015. 05. 24.
Beleraktak*... smiley

otto a vaddiszno A tag nincs jelen
2015. 05. 24.
Haladtam tovább a Gothic 3 content moddal... Hát nekem nagyon bejön smiley Például egy ilyet beleraktam hogy Ishtarnál a kapuőrnek hogyha kifizetsz 350000 aranyos (tudom rengeteg) Akkor kapsz a fejvadászok közé +35 hírnevet. Így bejuthatsz Ishtarba anélkül hogy Vízmágusokat vagy Nomádokat gyilkolnál. Szerintem elég király. Volt olyan is hogy templomos páncélban nyomultam... smiley

He dzsooo A tag nincs jelen
2015. 05. 16.
Sziasztok! Ha már úgy is arról írtatok, hogy valódi Gothic kellene, talán nem bánjátok, ha megosztom itt veltek is az egyik új cikkemet! smiley Még 3 nap van hátra a The Witcher 3: Wild Hunt megjelenéséig - A GOTHIC játékok rajongóinak új "zarándokhelye" érkezik? [Click Me!]

Kevin A tag nincs jelen
2015. 04. 23.
@otto a vaddiszno: - a franc egye meg xD

otto a vaddiszno A tag nincs jelen
2015. 04. 22.
Sajna angol. Magyarul nem műxik. Át tettem magyarra eltűntek a betűk a menüből de még a nyíl is smiley Újra kellett tennem a játékot xD

Kevin A tag nincs jelen
2015. 04. 22.
@otto a vaddiszno: - Kösz az ötletet, én is leszedem a content mod-ot smiley Magyarul adja be?

otto a vaddiszno A tag nincs jelen
2015. 04. 22.
Egyébként én most a G3-at játszom megint, a content mod 2.6.3-al smiley Egész jó, egy kiegészítővel is felér. Új páncélok, fegyverek, kalózok, emberek, orkok és tolvajok támadják a városokot, tök élethű.. Még csak az elején vagyok de nem bántam meg hogy elkezdztem smiley

otto a vaddiszno A tag nincs jelen
2015. 04. 17.
Valódi gothic folytatás kéne smiley

További üzenetek

Ardea A tag nincs jelen
2015. 04. 17.
Megmondom őszintén: miután egy délután alatt végigjátszottam, egyszerűen nem emlékszem a legvégére. A boss-harc még nagyjából megvan, de hogy azután mi történt...? Biztos lenyomták a "képregényt", aztán annyi... Ilyen semmilyen játékkal sztem még sose játszottam, mint ez a FoS. smiley

otto a vaddiszno A tag nincs jelen
2015. 04. 16.
Halihó smiley Egy kérdésem lenne. Az Arcania Fall of Setarrif végén végülis mi lett a hőssel? Mármint Rhobarral... Bármennyire is érdekel a gothic történek a szám íze megkeseredik ha játszanom kell vele smiley

iggi A tag nincs jelen
2015. 03. 21.
Sziasztok.Mostanában ritkán vagyok itt.Most egy másik játékhoz készitünk pár barátommal egy nagyon ütős fan missions-t.A Thief2-höz.Tükröt állitunk vele az illuminátusnak.Az a sok fedezet nélküli bankjegynyomtatás ami a jelenlegi világunk össze problémáját okozza.Egy kicsit megváltoztatva de könnyen kiolvasható nevekből a főbűnösöket.Reméljük sokaknak kinyilik majd a csippás szeme.

Zcraft19 A tag nincs jelen
2015. 03. 15.
A tűzserlegeket mind szétosztottam, szóval annak vége. Rájöttem a problémára: NEM VETTEM EL A GOTHAI DÉMONTÓL A GYŰRŰT!!! Pedig emlékszem rá. Egyszerűen nincs az eszköztáramban. Nem értem. Úgy látszik buktam az egészet. smiley

corvo A tag nincs jelen
2015. 03. 15.
Innoshoz az összes tüzserleg kell akkor tudsz imátkozni az ereklyék xardashoz adanoshoz kellenek, ha nem adja oda akkor verd le

Zcraft19 A tag nincs jelen
2015. 03. 04.
Üdv! Lehetne két kérdésem a Gothic 3-mal kapcsolatban? Az a problémám, hogy nem tudom megszerezni az utolsó tűzserleget Osko-tól, a monterai rabszolgától, már felszabadítottam Montera-t, de mégsem adja oda, sőt, már le is vertem, de még akkor se volt nála! A második kérdésem: már megszereztem mind az 5 ereklyét, mégsem tudok imádkozni Innoshoz, ez miért van? Már jó ideje nem játszottam.smiley

Kevin A tag nincs jelen
2015. 02. 26.
csak legörgettem a gothic3.hu oldal aljára itt...
[Click Me!]
what is this? smileyD
pornóoldalak által powered?


Ardea A tag nincs jelen
2015. 02. 23.
Mint mondottam, előfordulhat, hogy a fizikai memóriából futott ki... Ez majd elválik később. Ha meg csak úgy, akkor vmi beakadt az agyában. smiley

bjuncsa A tag nincs jelen
2015. 02. 22.
Értem köszi, hat most "egyedi" beállításban felraktam kb mindent maxra és így minden jól megy..smiley

Ardea A tag nincs jelen
2015. 02. 22.
Nem akarlak elkeseríteni, de ilyet akkor írt ki, amikor elégtelen volt a proci, vagy a memória neki... Általában nem elég a minimál gépigény, ha normálisan akarsz játszani a Gothickal.